.:: Zdr Zdr Sukar Aljen Ko Amaro Em Tumaro Radio Dukavno Vilo Mangaja Tumenge Sukar Chat I Sukar Muzika Em Normalno Sukar Raspolozenje ::.
.:: Navigacija ::.
.:: Vazno ::.
.:: Informacija ::.
.:: Google ::.
1. Ma Akosen Ko Radio
2. Na Sminena Te Den Tumaro Skype Ko Chat
3. Skype Sminena Samo Te Den Ko Privat
4. ZA PRIVAT PUCEN E DJ
5. ISI AMEN TUMARI IP ADRESSA

Oven Saste Tumaro Team
Dukavno Vilo

!!!! VAZNO !!!!

Sar So Dikena O Manusa Pocminena Te
Akosen !
Adalese Na Ine Amen Aver Chancsa
AMEN SPEICHINAJA TUMARI IP ADRESSA
ZA 10 DIVE !!!
AVTOMATSKI KOSELA PE
Adava Keraja Sose Na Mangaja Te Akosen
Amen Sijam Tumenge Tumen
Sijen
AMENGE

Oven Saste
.:: BTR TELEVIZIJA ::.
.:: RADIO CHAT ::.
.:: Tumen Sunena Radio Dukavno Vilo ::.